ادبیات پارسی ما در راستای افزایش اطلاعات فرهنگی ادبی شما بیننده عزیز این وبلاگ را راه اندازی کردیم ما را از نظرات خود محروم نفرمایید http://adabiyat-ir.mihanblog.com 2019-09-22T00:36:31+01:00 text/html 2015-01-06T16:37:20+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com سوالات آرایه های ادبی سوم دبیرستان http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/286 text/html 2015-01-06T16:36:28+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com سوالات امتحانی آرایه ها ی ادبی http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/285 در ادامه نمونه سوال وپاسخ نامه آرایه های ادبی آورده می شود. text/html 2015-01-06T15:59:06+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com ادبیات جهان http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/278 در ادامه تاریخ ادبیات و آموزش مجازی مناظره سه قطره و مناجات رابیندرانات تاگور آورده می شود. text/html 2015-01-06T15:58:17+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com ادبیات جهان http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/276 در ادامه تاریخ ادبیات و آموزش مجازی ادبیات جهان اول دبیرستان آورده می شود. text/html 2015-01-06T15:36:35+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com ادبیات پایداری http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/272 در ادامه آموزش مجازی دروس ادبیات پایداری ادبیات فارسی اول جهت&nbsp; دانش آموزان گرامی دبیرستان های علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد آورده می شود. text/html 2015-01-06T15:30:24+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com طوطی وبقال http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/271 در ادامه آموزش مجازی درس برای دانش آموزان&nbsp; عزیزمدارس علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد آورده می شود. text/html 2014-11-28T08:49:57+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com آموزش مجازی سمک عیار(بخش دوم) http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/270 text/html 2014-11-28T08:48:49+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com آموزش مجازی درس سمک عیار http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/269 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style='font-family: "Arial","sans-serif"; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: Arial; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin;'><font size="3">دانش آموزان دبیرستان های هوشمند علامه و علوم معارف اسلامی امام رضا(ع) و شهید مطهری(ره) در ادامه ی مطالب می توانند آموزش مجازی درس سمک عیار را مطالعه نمایند. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font> text/html 2014-11-28T08:43:24+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com آموزش مجازی درس سمک عیار http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/267 دانش آموزان دبیرستان های هوشمند علامه و علوم معارف اسلامی امام رضا(ع) و شهید مطهری(ره) در ادامه ی مطالب می توانند آموزش مجازی درس سمک عیار را مطالعه نمایند. text/html 2014-11-24T16:15:32+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com نمونه سوالات ترم اول زبان فارسی سال سوم ریاضی و تجربی http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/264 در ادامه مطلب دانش آموزان عزیز دبیرستان هوشمند علامه مشهدمی توانند نمونه سوالات ترم اول زبان فارسی (3) را جهت آشنایی با نمونه سوالات امتحانی پایان ترم اول مشاهده کنند. text/html 2014-11-24T15:51:23+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com پرسمان زبان فارسی 2 http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/263 در ادامه مطلب نمونه سوالات زبان فارسی سال دوم دبیرستان&nbsp; آورده می شود از دانش آموزان گرامی دبیرستان هوشمند علامه و دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) در خواست می شود برای یادگیری مطالب تدریس شده و تثبیت آن ها سوالات پرسمان را با دقت پاسخ دهند. text/html 2014-11-21T16:30:17+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com تاریخ ادبیات http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/259 <span lang="FA" style='color: rgb(72, 72, 54); line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>نثر دینی فارسی دری با ترجمه&shy; تفسیر طبری آغاز شد و در دوره&shy;ی بعد، </span> text/html 2014-11-21T16:28:03+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com تاریخ ادبیات http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/258 <p style="margin: 3.75pt; line-height: 200%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>خاستگاه نثر فارسی خراسان و ماورالنهر بود در عصر بیهقی وارد نواحی مرکزی ایران شد که زبان عربی رسمیت داشت.</span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 3.75pt; line-height: 200%;" dir="RTL"><span lang="FA" style='color: rgb(72, 72, 54); line-height: 200%; font-family: "Tahoma","sans-serif"; font-size: 10pt; mso-fareast-font-family: "Times New Roman";'>مجاورت با زبان عربی باعث شد تا</span></p> text/html 2014-11-21T16:13:14+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com شعری برای تو http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/253 <p> ومن تو را نگرانم</p><p>به دیدار</p><p>پاییز رفتنی است</p><p>بهار را به خاطر بسپار </p><p>در تپش سبز ثانیه ها!</p> text/html 2014-11-18T16:31:10+01:00 adabiyat-ir.mihanblog.com پرسمان زبان فارسی دوم دبیرستان http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/252 در ادامه نمونه سوالات زبان فارسی دوم جهت تفهیم و تثبیت آموزش های دروس زبان فارسی آورده می شود ؛ به دانش اموزان عزیز توصیه می شود تا&nbsp; به سوالات به دقت پاسخ دهند.&nbsp;