ادبیات پارسی ما در راستای افزایش اطلاعات فرهنگی ادبی شما بیننده عزیز این وبلاگ را راه اندازی کردیم ما را از نظرات خود محروم نفرمایید tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com 2019-09-17T09:58:58+01:00 mihanblog.com سوالات آرایه های ادبی سوم دبیرستان 2015-01-06T16:37:20+01:00 2015-01-06T16:37:20+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/286 سوالات امتحانی آرایه ها ی ادبی 2015-01-06T16:36:28+01:00 2015-01-06T16:36:28+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/285 در ادامه نمونه سوال وپاسخ نامه آرایه های ادبی آورده می شود. ادبیات جهان 2015-01-06T15:59:06+01:00 2015-01-06T15:59:06+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/278 در ادامه تاریخ ادبیات و آموزش مجازی مناظره سه قطره و مناجات رابیندرانات تاگور آورده می شود. ادبیات جهان 2015-01-06T15:58:17+01:00 2015-01-06T15:58:17+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/276 در ادامه تاریخ ادبیات و آموزش مجازی ادبیات جهان اول دبیرستان آورده می شود. ادبیات پایداری 2015-01-06T15:36:35+01:00 2015-01-06T15:36:35+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/272 در ادامه آموزش مجازی دروس ادبیات پایداری ادبیات فارسی اول جهت  دانش آموزان گرامی دبیرستان های علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد آورده می شود. طوطی وبقال 2015-01-06T15:30:24+01:00 2015-01-06T15:30:24+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/271 در ادامه آموزش مجازی درس برای دانش آموزان  عزیزمدارس علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد آورده می شود. آموزش مجازی سمک عیار(بخش دوم) 2014-11-28T08:49:57+01:00 2014-11-28T08:49:57+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/270 آموزش مجازی درس سمک عیار 2014-11-28T08:48:49+01:00 2014-11-28T08:48:49+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/269 دانش آموزان دبیرستان های هوشمند علامه و علوم معارف اسلامی امام رضا(ع) و شهید مطهری(ره) در ادامه ی مطالب می توانند آموزش مجازی درس سمک عیار را مطالعه نمایند.

دانش آموزان دبیرستان های هوشمند علامه و علوم معارف اسلامی امام رضا(ع) و شهید مطهری(ره) در ادامه ی مطالب می توانند آموزش مجازی درس سمک عیار را مطالعه نمایند.

]]>
آموزش مجازی درس سمک عیار 2014-11-28T08:43:24+01:00 2014-11-28T08:43:24+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/267 دانش آموزان دبیرستان های هوشمند علامه و علوم معارف اسلامی امام رضا(ع) و شهید مطهری(ره) در ادامه ی مطالب می توانند آموزش مجازی درس سمک عیار را مطالعه نمایند. نمونه سوالات ترم اول زبان فارسی سال سوم ریاضی و تجربی 2014-11-24T16:15:32+01:00 2014-11-24T16:15:32+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/264 در ادامه مطلب دانش آموزان عزیز دبیرستان هوشمند علامه مشهدمی توانند نمونه سوالات ترم اول زبان فارسی (3) را جهت آشنایی با نمونه سوالات امتحانی پایان ترم اول مشاهده کنند. پرسمان زبان فارسی 2 2014-11-24T15:51:23+01:00 2014-11-24T15:51:23+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/263 در ادامه مطلب نمونه سوالات زبان فارسی سال دوم دبیرستان  آورده می شود از دانش آموزان گرامی دبیرستان هوشمند علامه و دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) در خواست می شود برای یادگیری مطالب تدریس شده و تثبیت آن ها سوالات پرسمان را با دقت پاسخ دهند. تاریخ ادبیات 2014-11-21T16:30:17+01:00 2014-11-21T16:30:17+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/259 نثر دینی فارسی دری با ترجمه­ تفسیر طبری آغاز شد و در دوره­ی بعد، نثر دینی فارسی دری با ترجمه­ تفسیر طبری آغاز شد و در دوره­ی بعد، ]]> تاریخ ادبیات 2014-11-21T16:28:03+01:00 2014-11-21T16:28:03+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/258 خاستگاه نثر فارسی خراسان و ماورالنهر بود در عصر بیهقی وارد نواحی مرکزی ایران شد که زبان عربی رسمیت داشت.مجاورت با زبان عربی باعث شد تا خاستگاه نثر فارسی خراسان و ماورالنهر بود در عصر بیهقی وارد نواحی مرکزی ایران شد که زبان عربی رسمیت داشت.

مجاورت با زبان عربی باعث شد تا

]]>
شعری برای تو 2014-11-21T16:13:14+01:00 2014-11-21T16:13:14+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/253 ومن تو را نگرانمبه دیدارپاییز رفتنی استبهار را به خاطر بسپار در تپش سبز ثانیه ها! ومن تو را نگرانم

به دیدار

پاییز رفتنی است

بهار را به خاطر بسپار

در تپش سبز ثانیه ها!

]]>
پرسمان زبان فارسی دوم دبیرستان 2014-11-18T16:31:10+01:00 2014-11-18T16:31:10+01:00 tag:http://adabiyat-ir.mihanblog.com/post/252 در ادامه نمونه سوالات زبان فارسی دوم جهت تفهیم و تثبیت آموزش های دروس زبان فارسی آورده می شود ؛ به دانش اموزان عزیز توصیه می شود تا  به سوالات به دقت پاسخ دهند.