تبلیغات
ادبیات پارسی - ادبیات پایداری
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه آموزش مجازی دروس ادبیات پایداری ادبیات فارسی اول جهت  دانش آموزان گرامی دبیرستان های علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد آورده می شود.

درس 8
گل هایی که در نسیم آزادی می شکفد

شهیدانی که جان خود را فدای انقلاب و آزادی خواهی کرده اند.

ما شهیدان انقلاب اسلامی با حاکم بیدادگر مبارزه و خون خود را در این راه نثار کردیم تلاش ما همچون نسیم سحری آزادی مردهایی بود. نسیم سحرگاه که می وزد، ما را به یاد آورید.  

 

*تا کمر کش خیابان: تا میانه ی ...

  *فکلی و کراواتی ( کنایه از کسانی که به آرایش مو و وضع ظاهری خود را به رخ دیگران می کشند)

*درد دل می کنند ، سیاست می بافند: مشکلاتشان را برای هم مطرح می کنند و حرف های سیاسی می زنند

*چار چاراست:نام هشت روز زمستان که چهار روز آن آخر چله ی بزرگ (7-10بهمن)و چهار روز آن اول چله ی کوچک 11-14بهمن)است ؛از7تا14 بهمن ماه

*به قول اخوان( منظور مهدی اخوان ثالث، شاعر معاصر است) هوا بس ناجوانمردانه سرد است اوج سرمای استبداد است

*موجب می شدند که قلب ها تند تر بزد: هیجان بیشتری ایجاد می کردند

 *روپوش مزیّن به لکّه های خون : روپوشی که با لکه های خون تزیین شده ( خون آلود است)

 *آن چه در دوران ما روی می دهد شعر عظیمی است و قالب شعر برایش برازنده تر است: وقایع دوران ما پر از شور و احساس است و بهتر است آن را شعر نامید.(وقایع دوران به شعر تشبیه شده است)

*کوشش شده در تاریخ گمشان کنند: سعی کرده اند نام آن ها را از تاریخ محو کنند .(تا مردم آن ها را نشناسند و از آن ها سر مشق نگیرند.)

* این به آن نشان که .  .  . : این حرف ها به زودی به اثبات خواهد رسید.

*بسیار گل ها خواهند شکفت: زیبایی ها و اندیشه هایی كه بعد از پیروزی انقلاب و در سایه ی آزادی به وجود می آید .

*خود را به قطار رسانیدند : به صف مردم پیوستند.(قطار: استعاره از مردم تظاهر کننده)

*هرم نفس مردم گرمشان کرد:حرف های محبت آمیز و شعار های مردم بر آن ها تأثیر کرد و به آن ها نیرو داد.---*دیدیم حکومت چه طور به گل ها دهن کجی کرد:حکومت چه گونه احساسات مردم را به تمسخر گرفت.

*گل های اندیشه و تفکّر خرمن خرمن بشکفد: اندیشه های بسیار ی شکوفا شوند.( اندیشه و تفکّر ابتدا به گل و سپس به خرمن تشبیه شده است.)

*قلبشان هم چنان با قلب مردم بتپد: همچنان با مردم هم صدا و هم دل باشند.

*دل سرد: نا امید.

*جهت مبارزه را متشکّل کرده و قوام بخشیده: مسیر مبارزه را سازمان دهی کرده و نیرو بخشیده.

*بذر آسیب پذیر: استعاره از انقلاب اسلامی

*با خون خود آبیاری کردهاند: با خون خود آن را پرورش داده اند.

*آب پاک و نور و هوای سالم: استعاره از ارزش های دینی و انسانی و اجتماعی.

*تا درختی سایه گستر گردد: تاگسترش یابدو به همه سود برساند.

***********

با دیو سیاه شب درآویخته ایم

ما با دیو سیاه ظلم و ستم( استعاره) جنگیده ایم

در کام فلق باده ی خون ریخته ایم

سرخی آفتاب صبحگاهی (آزادی و آزادگی فلق) از سرخی خون ماست.

با ظلم و ستم به مبارزه برخاسته ایم و با خون خود نشانه های آزادی را آشکار ساخته ایم

از باد سحر نشان ما را بجویید

نشانی ما را از بادصبحگاهی که نشان آزادگی است طلب کنید

ما با نفس صبح درآمیخته ایم

سرزندگی و حیات بخشی  صبح از ماست زیرا ما با تمام وجود در باد سحر(باد سحرو نفس صبح: نماد و مظهر آزادی و آزادگی)،(باده ی خون: خون به شراب تشبیه شده است)

 

************

خط خورشید:راه امام و انقلاب

شب، ستاره ، شهاب،پاک کن ،ابر تیره، خورشیدوآسمان در این شعر نماد و استعاره هستند.) ، (دفتر آسمان، هر ستاره /حرف خط خورده ای تارو صفحه ی آسمان: تشبیه هستند.)

شب شبی بی کران بود

 

ظلم و ستم بر ایران حاکم بود

دفتر آسمان پاره پاره

آسمان خوبی ها و پاکی ها مثل دفتری پاره پاره بود

برگ ها زرد و تیره /  فصل فصل خزان بود:

سبزی زندگی جای خود را به زردی و حکومت پاییز (ستمشاهی) داده بود. (مردم اندوهگین بودند/و زمانه ی حکومت ظلم و ستم بود)

هر ستاره/ حرف خط خورده ای تار / در دل صفحه ی آسمان بود

هر انسان مبارزی/مانند حرفی که روی آن خط کشیده باشند / در این جامعه ناشناخته بود

گرچه گاهی شهابی/ مشق های شب آسمان را/ زود خط می زدو پاک می شد

اگرچه گاهی مبارزانی دستورها و تکلیف های ظالمانه را به سرعت پاک می کرد و خود به شهادت می رسد( اگر چه گاهی یک مبارز/ قوانین و دستورات حکومت را /نادیده می گرفت و خود از بین می رفت)

هوای  مه آلود :فضای خفقان آور(در آن حکومت استبدادی)

پاک کن هایی از ابر تیره: ایادی و نیروهای حکومت سمتشاهی (نیرو ها و عوامل حکومت)

خط خورشید:راه امام و آزادی

نور از شرق: انقلاب برپاشد

خون خورشید:خون شهیدان

آتش در شفق زد: ایران را به انقلاب و آزادی خواهی کشاند

آسمان را ورق زد: تاریخ ایران را دگرگون کرد

( آثارفکر و اندیشه ی آن مبارز را از بین می بردند/ نا گهان آثار انقلاب از مشرق زمین (ایران) ظاهر شد و خون شهیدان/ انقلابی به پا کرد/امام خمینی از ایران قیام کرد/ و انقلابی به پا ک ضاع را تغییر داد)
برچسب ها: آموزش مجازی،
نوشته شده در تاریخ شانزدهم دی 93 توسط