تبلیغات
ادبیات پارسی - زبان فارسی دوم دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه پرسمان  زبان فارسی دوم آورده می شود به دانش آموزان توصیه می شود برای تثبیت آموخته های خود به سوالات مزبور به دقت پاسخ دهند.


نام و نام خانوادگی:                                         دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع)                           آزمون ادواری زبان فارسی


1- یکی از فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید .


2-در عبارت های زیر قید ها را شناسایی کنید وزیر آن ها خط بکشید .


الف- رضا آرام کتاب می خواند .


ب- پدرم به سرعت روزنامه ها را جمع کرد .


3- در جملات زیر چه نوع متممی به کار رفته است ؟ مشخص کنید . ( قیدی اسمی فعلی )


الف- افراسیاب نیز سپاهی گران به یاری جوان می فرستد .


ب- در بازار همه چیز می فروشند .


4- درعبارت زیر نهاد و گزاره و اجزای گزاره را مشخص کنید ؟


« خانه ی فرهنگ شوروی کنگره ی نویسندگان را بر پا کرده بود.»


5-جمله ی زیر چند جزئی است؟ اجزای اصلی آن را با رسم نمودار نشان دهید.


«هیچ انسان آزاده ای با حقیقت نمی جنگد.»


6- چرا به كار بردن كلماتی چون«انسانیت ،خوبیت و ایرانیت » درست نیست؟


7-- برپایه تمایز میان زبان وگفتار كدام یك از گزینه های زیر درست و كدام نادرست است؟


الف)زبان یكی از تواناییهای ذهن است.


ب) كر و لال ها تنها از نمود آوایی زبان بی بهره اند.


ج) گوناگونی سبكی و لهجه ای و... به یگانگی زبان آسیب می رساند.


8-خطاها و اشتباهاتی كه در گفتار پدید می آید ناشی از چیست؟


9- زبان،طرز بیان و قالب نوشته زیر را بنویسید؟


« اتاق آبی خالی افتاده بود. هیچ كس در فكرش نبود.نیرویی تاریك مرا به اتاق آبی می برد گاه میان بازی،اتاق آبی صدایم می زد از هم بازی ها جدا می شدم می رفتم میان اتاق آبی بمانم .چیزی در من شنیده می شدمثل صدای آب كه خواب شما بشنود.


ریوندی

برچسب ها: سوالات امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و هفتم آبان 93 توسط