تبلیغات
ادبیات پارسی - زبان فارسی اول دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوالات ،توضیح دروس و فعالیت های درس به انضمام بررسی تموین های کتاب آورده می شود.


درس سوم


مرروی بر نگارش دوره راهنمایی

 پرسش هایی از متن : پرسش های زیر را بخوانید و به آنها پاسخ دهید. (به عهده دانش آموز)

1 یكی از تمرین های مناسب نگارش تبدیل .............به نوشتار است.
2
در نوشتن چه مواردی را باید رعایت كنیم.
3
در توصیف یك صحنه یا منظره چه مواردی را باید رعایت كنیم؟
4
هر كس در نوشتن .............دارد.
5
یكی از راه های تمرین نویسندگی نوشتن ..........است.
6
گاهی می توان برای خیال انگیز كردن از شیوه ی ...............استفاده كرد.
7
یكی از راه های تمرین نویسندگی بازسازی ...... است.
8
از نكاتی كه در هنگام نوشتن همواره باید به آن توجه داشته باشیم، دقت در ........است.  

 بیاموریم : املای مناسب تر كلمه های همزه دارد :
كلمات زیر را مقایسه می كنیم.
الف
رأی مؤسس جزء
ب
رأی مؤسس جزء

چون همزه ( ء) یكی از حروف زبان فارسی است. این حرف ها مانند دیگرحرف ها در خط فارسی حركت گذاری نمی شود. همان طور كه در نوشتار می نویسیم «كاتب» نه كاتب منظور این است كه زیر «ت» كسره «-ِ» نمی گذاریم. درباره كلمات ردیف «ب» نیز همین كلمه صادق است و اگر «-ِ» گذاشته شود كسره محسوب می شود در این صورت «رأی » خوانده می شود «رأی» و ....
باید دانست كه در املای كلماتی مانند «منشأ حیات» و جزء اول ، نشانه ی «-ِ» (كسره) از نوع حركت گذاری حروف نیست. به این نشانه، نقش نمای اضافه می گویند یعنی اضافه شدن دو كلمه به یكدیگر.
 

  تمرین : الف : املای مناسب تر كلمات زیر را بنویسید.
اهداءِ سلام ، تألیف ، تألیفِ، مسئول، سائل، مسائل، مبدأِ آفرینش، ملاء عامف ملاِعام، مسائل ادبی ، مسائل ادبی.

خودآزمایی درس سوم :
با رسم جدول بخش های اصلی جملات زبر را مشخص كنید.
الف
هیزم شكن به جنگل می رود.
ب
زبان یكی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است.

جمله

نهاد

گزاره

هیزم شكن

به جنگل می رود

زبان

یكی از جنبه های رازآمیز وجود انسان است

 

 متن زیر را اصلاح كنید.
خانم سعیدی لیسانسیه ی زبان وادبیات فارسی است وی درباره این دیوان پروین اعتصامی شاعره ی مشهور ایران چنین گفت : ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.

خانم سعیدی لیسانس زبان و ادبیات فارسی است . وی درباره دیوان پروین اعتصامی شاعر مشهور ایران چنین سخن گفت : «ما مدینه ی فاضله ای از ارزش های اخلاقی را در دیوان پروین می بینیم.»  

برچسب ها: کمک آموزشی،
نوشته شده در تاریخ بیست و هفتم آبان 93 توسط