تبلیغات
ادبیات پارسی - پرسمان ادواری زبان فارسی دوم دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوالات تکمیلی زبان فارسی جهت یادگیری و تثبیت آموخته ها ی دانش آموزان دبیرستان علوم ومعارف اسلامی امام رضا(ع) و دبیرستان هوشمند علامه مشهد مقدس  تهیه شده است. 


1- یکی از فواید تمایز میان زبان و گفتار را بنویسید .

2-در عبارت های زیر قید ها را شناسایی کنید وزیر آن ها خط بکشید .

الف- رضا آرام کتاب می خواند .

ب- پدرم به سرعت روزنامه ها را جمع کرد .

3- در جملات زیر چه نوع متممی به کار رفته است ؟ مشخص کنید . ( قیدی اسمی فعلی )

الف- افراسیاب نیز سپاهی گران به یاری جوان می فرستد .

ب- در بازار همه چیز می فروشند .

4- درعبارت زیر نهاد و گزاره و اجزای گزاره را مشخص کنید ؟

« خانه ی فرهنگ شوروی کنگره ی نویسندگان را بر پا کرده بود.»

5-جمله ی زیر چند جزئی است؟ اجزای اصلی آن را با رسم نمودار نشان دهید.

«هیچ انسان آزاده ای با حقیقت نمی جنگد.»

 

 

6- چرا به كار بردن كلماتی چون«انسانیت ،خوبیت و ایرانیت » درست نیست؟

7-- برپایه تمایز میان زبان وگفتار كدام یك از گزینه های زیر درست و كدام نادرست است؟

الف)زبان یكی از تواناییهای ذهن است.

ب) كر و لال ها تنها از نمود آوایی زبان بی بهره اند.

ج) گوناگونی سبكی و لهجه ای و... به یگانگی زبان آسیب می رساند.

8-خطاها و اشتباهاتی كه در گفتار پدید می آید ناشی از چیست؟

9- زبان،طرز بیان و قالب نوشته زیر را بنویسید؟

« اتاق آبی خالی افتاده بود. هیچ كس در فكرش نبود.نیرویی تاریك مرا به اتاق آبی می برد گاه میان بازی،اتاق آبی صدایم می زد از هم بازی ها جدا می شدم می رفتم میان اتاق آبی بمانم .چیزی در من شنیده می شدمثل صدای آب كه خواب شما بشنود.

10-دلیل اصلی نیاز ما به آموختن خط و نوشتار چیست؟

11_ ویژگی های زبان محاوره را بنویسید.(2 مورد)

12_ گونه ی مطبوعاتی چیست؟

13_ فواید طرح نوشته را بنویسید؟(2 مورد)

14-با توجه به جمله ی رو به رو  به پرسش های زیر پاسخ دهید: هیچ انسان آزاده ای با حقیقت نمی جنگد.»

الف : وجه فعل را بنویسید.

ب : زمان و نوع فعل را بنویسید.

15-جمله های داده شده را مجهول كنید؟ استاد سخنان را گفته بود.                                               برادرم نامه خواهد نوشت

16- وجه فعل جمله های زیر چیست؟

شاید مردم بی گناه بخشیده شوند

قدر پدر و مادر خود را بدان

17- از فعل ” خواهم نوشت“ با حفظ شخص زمان های زیر را بسازید؟

الف)ماضی نقلی=                      ب) مضارع مستمر =                          ج) مضارع اخباری =

د)ماضی مستمر=                        ح)ماضی ساده =                               و) ماضی استمراری =

18- جمله زیر را منفی كنید؟

محمد حسین دارد نامه می نویسد

19-در گروه کلمات داده شده لغات غلط را تصحیح کنید.

نظم و انظباط،اسب ابرش،حاج و واج، صدای طپانچه-محوطه ی آرام-اثیروغریب-قدغن و ممنوع-کج و معوج-بذله و لطیفه

 

ریوندی
برچسب ها: سوال امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم آبان 93 توسط