تبلیغات
ادبیات پارسی - بارم بندی ادبیات فارسی 3 دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

بیان معنی شعر و نثر

6

6

معنی لغت

2

2

درك مطلب

4

4

دانش های ادبی

3

3

خود آزمایی

3

3

حفظ شعر

2

2

جمع

20

20
برچسب ها: بارم بندی،
نوشته شده در تاریخ چهاردهم خرداد 90 توسط