تبلیغات
ادبیات پارسی - بارم بندی زبان فارسی 3 دبیرستان
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسی

4

4

املای و بیاموزیم

3

3

جمع

20

20
برچسب ها: بارم بندی دروس ادبیات،
نوشته شده در تاریخ چهاردهم خرداد 90 توسط