تبلیغات
ادبیات پارسی - بارم بندی زبان فارسی
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

نیمه اول كتاب

نیمه دوم كتاب

نگارش

5

1

4

5

دستور

8

2

6

8

زبان شناسی

4

1

3

4

املای و بیاموزیم

3

1

2

3

جمع

20

20

20
برچسب ها: بارم بندی دروس ادبیات،
نوشته شده در تاریخ چهاردهم خرداد 90 توسط