تبلیغات
ادبیات پارسی - سوالات ادبیات 2
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه سوالات امتحانی ادبیات 2 در ترم اول مجتمع های سوریه آورده می شود.

                                                                       باسمه تعالی

نام ونام خانوادگی:                        سرپرستی مدارس جمهوری اسلامی ایران در سوریه ولبنان واردن                     امتحان :ادبیات فارسی 2

دوره ی:دبیرستان                         مجتمع آموزشی امام خمینی(ره)وحضرت زینب(س)              زمان پاسخ گویی: 85دقیقه

كلاس:دوم                                                      مهرمدرسه:                                              تاریخ امتحان:  /10/1389

                                                                                                      نام دبیر:

نمره: با عدد           باحروف           امضا                                                                         

 

ردیف

                                                                   سوالات

بارم

الف

ابیات و عبارات زیر را به فارسی روان برگردانید .(6 نمره)

1-      الهی بر عیب های مگیر.

2-      وحشت گریبانش را گرفته بود.

3-      شماها هزاربار قرآن را مهر کردید.

4-      عجب روی ما را سفید کردی.

5-      ما این را از گذشته به ارث می بریم.

6-      شلخته درو کنید تا چیزی گیر خوشه چین ها بیاید.

7-      ای کاش عظمت در نگاه تو باشد نه در چیزی که به آن می نگری.

8-      یکی از حضار که کباده ی شعر و ادب می کشید چنان محظوظ گردیده که جلو رفته جبهه ی شاعر را بوسید.

9- فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ                          بود سهمگین جنگ شیرو پلنگ

 10- به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت             که زکوی او غباری به من آر توتیا را

11-   بر او راست خم کرد و چپ کرد راست                   خروش از خم چرخ چاچی بخاست

 

 

 

25/0

25/0

25/0

25/0

5/0

5/0

5/0

75/0

 

75/0

1

 

1

ب

معنی هر یک از واژه های مشخص شده را بنویسید.

1-چو سوفارش آمد به پهنای گوش

2-نه جان دلم با مال می رویم

3-چون عمرو لیث و اسماعیل سامانی به یکدیگر رسیدند مصاف کردند.

4-که نا گاه عمر آن سپهر نبرد                                برانگیخت ابرش برافشاند گرد

5- بدبخت ها یک سال آزگار برایشان چنین پایی می افتد.

6- وکیل باشی مثل جرز خیس خورده وارفت.

7-  اسمان از ابرهای سیاهی شبیه به دود متراکم پوشیده بود.

8- لابد خودت را یک جنتلمن تصور کرده ای.

 

2

 

                                                                 ادامه ی سوالات در صفحه ی دوم

 

 
برچسب ها: سوال امتحانی،
نوشته شده در تاریخ بیست و ششم فروردین 90 توسط