تبلیغات
ادبیات پارسی - نمونه سوال تاریخ ادبیات(1)
ادبیات پارسی
بزرگترین وبلاگ ادبی ایران
در ادامه نمونه سوال پایان سال تارخ ادبیات (1) آورده می شود.

                                                                                             باسمه تعالی                                                            تاریخ آزمون:

      نام و نام خانوادگی:                                         آزمون تاریخ ادبیات(1)    كلاس دوم انسانی............                         زمان امتحان: 80                                                 

 

بارم

 

1 -منظور از « شاخص ها)) و« سنّت گذاران » چیست؟

 

2-از خط اوستایی برای نوشتن چه متونی استفاده شده است؟

 

3- یکی از منابع عمده ی شاهنامه ی فردوسی چه بوده است؟

 

4- چه کسی کلیله و دمنه و سندباد نامه را به نظم در آورده است؟

 

5- عنوان پدر شعر فارسی را به چه کسی داده اند ؟

 

6- آفرین نامه از کیست و حاوی چه مطالبی است؟

 

7- لقب «  نقاش چیره دست طبیعت »  متعلق به کیست؟

 

8- تفسیر طبری در چه قرنی نوشته شده و نثر آن چگونه است؟

 

9- موضوع کتاب « الابنیه » چیست و مؤلف آن کیست؟

 

10- لغت فرس حاوی چند لغت است ؟ اهّمیّت آن در چیست ؟

 

 

 

11- موضوع مسمط های منوچهری چیست؟

 

12-نخستین گوینده ای که شعر را به طور کلّی،در خدمت فکر اجتماعی اخلاقی و در مسیر اندیشه ی مکتبی قرار داده بود؟

 

13-نام دیگر تاریخ بیهقی چیست و چرا این نام بر این کتاب اطلاق شده است ؟

 

14-اولین تفسیر شیعی چه نام دارد و تالیف كیست ؟

 

15- بیت زیر از کیست و به چه موضوعی اشاره دارد ؟

«  هـفـت سـالم بسـود سـو و دهک                          پـس از آنـم سـه سـال قـلعه ی نای »

 

16-) چرا کمال الدین اصفهانی را لقب « خلاق المعانی » گرفته است؟

 

17- چهار مقاله از کیست و نام دیگر آن چیست؟

 

18-چرا برخی تصور كرده اند سنایی گرایش شیعی دارد؟

 

19- چرا خاقانی را شاعر صبح نامیده اند ؟

 

20- موضوع کتاب تذکرة الاولیا چیست ؟

 

21-گفته اند همه نوع مضمون وموضوع و شعر نثری در آثار سعدی هست این مطلب نشانه ی چیست؟

 

 

22- مهمترین واقعه ای که در ایلیاد به نظم کشیده شده است ، کدام است ؟

 

23-اومانیست ها به دنبال اثبات چه اندیشه ای بودند وبا چه مقابله می كردند؟

 

24-) نزاکت ادبی در کلاسی سیستم به چه معناست ؟

 

25-تفاوت عمده ی ناتورالیسم ورئالیسم چیست؟

                                                                                                                    

                                                                                                                      

                                                                                                                       ((من ا... التوفیق))

 

 

 
نوشته شده در تاریخ چهاردهم اسفند 89 توسط